E-learningové školení kybernetické bezpečnosti

Splňte zákonnou povinnost formou e-learningu. V kurzu Kybernetické bezpečnosti pro vedoucí a řadové zaměstnance (podle zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb.)

Hero image

Splňte zákonnou povinnost formou e-learningu

Kdo musí být proškolen?

Povinnost zvyšovat bezpečnostní povědomí osob a seznámit je se základy kybernetické bezpečnosti stanovuje Vyhláška o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb.

Jak dále zvyšovat povědomí osob? Sledujte náš blog o aktuálních kybernetických hrozbách.

Komu je kurz určen?

Kybernetická bezpečnost je zodpovědností všech zaměstnanců, nejen IT specialistů nebo vedoucích pracovníků. E-learningový kurz je určen všem zaměstnancům, nejsou vyžadovány žádné pokročilé IT znalosti.

Co získáte e-learningovým kurzem kybernetické bezpečnosti?

Povědomí o hrozbách, se kterými se může každý setkat, trendech v této oblasti, seznámení se se základy kybernetické bezpečnosti, tak jak je definovaná v české legislativě, a to v zákonu o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. a v příslušných prováděcích vyhláškách.

Využijte možnosti cenově dostupného e-learningu

Přes 80 % všech hackerských útoků využívá chyb lidí. Zneužití zaměstnanců manipulativními technikami je nejsnadnější způsob, jak získat přístup k důležitým datům.

Výhody e-learningu

  • E-learning formou videí a opakovacích krátkých testů.

  • Počet nakoupených licencí lze v čase flexibilně měnit

  • Platíte pouze za proškolené zaměstnance

  • Školení je platné 12 měsíců

  • Školení je možné kdykoliv přerušit a poté pokračovat

  • Kurzy jsou průběžně aktualizovány podle platné legislativy

  • Aktualizace jsou zahrnuty v základní ceně

  • Nepotřebujete vlastní LMS systém

Možné postihy pro firmy

Dle § 25 zákona hrozí v případě nedodržení nařízení firmám pokuta.

Od 1. ledna 2015 se tuzemsko zařadilo do skupinky zemí, které mají speciální zákon zabývající se kybernetickou bezpečností. Jeho cílem je sjednocení pravidel postupů v případě bezpečnostních incidentů a zvýšení ochrany.
V případě nedodržení nařízení hrozí firmám pokuta až 100 tisíc korun.

Zákon o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb. vešel v platnost již v lednu 2015. Podřídit se mu musí nejen státní ale i soukromé organizace.