Bezpečnostní dohled

V rámci komplexního řešení oblasti Bezpečnosti informací nabízíme základní i pokročilý bezpečnostní dohled. Dohledový sytém hlídá veškeré události, které jsou následně zpracovány vysoce kvalifikovanými IT specialisty, kteří vyhodnotí s ohledem na konkrétní situaci a zájmy zákazníka, zda se jedná o skutečný bezpečnostní incident a vlastní bezpečnostní tým IT specialistů poté kybernetický útok ihned řeší.

Hero image

Co Vám můžeme nabídnout

SIEM Security Information and Event Management

SIEM je obecně schopen shromažďovat a analyzovat informace, události a logy ze sítě a zařízení a pomáhat tak předcházet různým incidentům od nekorektního přihlašování, špatné síťové komunikace až po identifikaci hackerských útoků v reálném čase.

SOC - Security Operations Center - Centrální bod bezpečnosti

SOC zajišťuje komplexní centrální řízení bezpečnostních událostí a incidentů v jednom bodě s cílem minimalizovat reakční dobu na bezpečnostní incidenty a tím také rozsah případných škod.

Máte zájem o využití našeho bezpečnostního týmu v rámci Aktivního bezpečnostního dohledu?

Napište nám.

Jméno a příjmení: *

Společnost: *

E-mail: *

Zpráva: