Staráme se o bezpečnost Vašich dat!

Tým našich IT specialistů prověří Vaše zabezpečení a zhodnotí aktuální stav.

Navrhneme Vám nápravná opatření a pomůžeme s jejich realizací.

Bojujeme proti kyberkriminalitě (botnet, malware, phishing, ransomware...).

Penetrační testy

Prověřte úroveň Vašeho zabezpečení dříve než hackeři.

Analýza rizik

Efektivní řízení rizik, zranitelností a bezpečnostních opatření.

Bezpečnostní dohled

Minimalizujte reakční dobu bezpečnostních incidentů.

kurzy a školení

Naučte své zaměstnance efektivně chránit data.

Máme silný technický a analytický tým IT specialistů, odborníků na kybernetickou bezpečnost

COM PLUS CZ a.s. - parner na straně it bezpečnosti

Jak to děláme ?

Důraz na efektivitu

Jsme důkladní, systematičtí, jde nám předně o efektivní přínosy pro klienty. Zvyšujeme efektivitu investic vynakládaných na bezpečnost.

Komplexní řešení bezpečnosti informací

Nabízíme Vám komplexní řešení oblasti Bezpečnosti informací, klientům doporučujeme ověřená a účinná bezpečnostní opatření pro firemní ICT prostředí, zajistíme Vám maximální ochranu v kybernetickém prostoru.

Nasloucháme Vám

Nasloucháme Vašim potřebám, sledujeme přínosy pro Vás, poskytujeme vždy ověřená řešení, prokážete souladu s legislativou (např. ochranou osobních údajů).

Silný tým

Máme silný technický a analytický tým IT specialistů, odborníků na kybernetickou bezpečnost.

Zkušenosti v oboru

V oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti poskytujeme služby již 25 let.

Konkurenční výhoda

Získejte konkurenční výhodu řízením bezpečnosti, Efektivně zvládnete bezpečnostní incidenty, budete připraveni na mimořádné události díky plánování kontinuity činností.
0 +
Útoků za minutu
0 vteřiny
Čas prolomení 8místného hesla
0 +
Ransomwarů denně

Útoky se netýkají jen velkých, 59 % malých a středních subjektů má v posledních 2 letech zkušenosti s narušením IT bezpečnosti.

63 % malwarů přijde e-mailem. Spustí je lidská chyba.

Dvě z deseti institucí se setkaly s ransomware útokem. Velká část z nich přišla o data.

Více než třetina subjektů se stala obětí phishingového útoku.
Počet malwarů vzrostl o 385 %.

GDPR

GDPR po vzoru předpisů na ochranu hospodářské soutěže zavádí několikanásobně vyšší pokuty, než jsme byli doposud zvyklí. Jejich maximální výše je 20.000.000 eur nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (vyšší z obou možností) a bude záviset na řadě faktorů, jako je např. povaha, závažnost a délka porušování, počet poškozených občanů a míra škody, kroky podniknuté správcem či zpracovatelem ke zmírnění škod, kategorie osobních údajů dotčené porušením a řada dalších.

V případě porušení, nezavedení či nepřipravenosti na nové nařízení hrozí povinným subjektům vysoké pokuty, které mohou být v mnoha případech až likvidační.

Je důležité zdůraznit, že maximální výše pokuty může být udělena jak menší společnosti s pěti zaměstnanci, tak velké nadnárodní korporaci, pokud neučiní kroky nezbytné k uvedení do souladu s principy a povinnostmi vyplývajícími z GDPR.

BEZPEČNÉ IT ZA KAŽDÉ SITUACE

Jak může vypadat realizace bezpečnostního opatření?

PROCES ZAVEDENÍ

 • Školení bezpečnosti
 • E-learning zaměstnanců
 • Aplikace analýzy rizik
 • Sken ICT bezpečnosti
 • Zranitelnost ICT

PENETRAČNÍ TESTY

 • Externí perimetr
 • Interní perimetr
 • Segmentace sítí
 • Bezpečná konfigurace sítí
 • Blackbox, whitebox, graybox

MONITORING

 • Monitoring sítě NETSEJF
 • Konfigurace serveru
 • Konfig. koncových zařízení
 • Optimalizace přístupů
 • Elektronická komunikace

Aktuality

Více než 4 000 aplikací pro Android, které používají databáze Firebase hostované společností Google, „nevědomky“ unikají citlivé informace o jejich uživatelích, včetně jejich e-mailových adres, uživatelských jmen, hesel, telefonních čísel, úplných jmen, chatových zpráv a údajů o poloze. Téměř 5 % mobilních aplikací využívajících Google Firebase k ukládání uživatelských dat není řádně zabezpečeno, což umožňuje přístup k databázím obsahujícím osobní informace …
Björn Ruytenberg našel 7 nových neregistrovatelných hardwarových zranitelností, které ovlivňují všechny stolní počítače a notebooky prodávané za posledních 9 let s porty USB Thunderbolt nebo Thunderbolt. Společně označované jako „ThunderSpy“ lze zranitelnosti využít v 9 realistických scénářích útoků, využít především k odcizení dat nebo čtení / zápisu celé systémové paměti uzamčeného nebo spícího počítače - i když jsou jednotky chráněny úplným …
Nezveřejněná kritická zranitelnost ovlivňující vBulletin fóra opravena Pokud provozujete online diskusní fórum založené na softwaru vBulletin, ujistěte se, že bylo aktualizováno. Nainstalujte nově vydanou opravu zabezpečení, která opravuje kritickou zranitelnost. Správci projektu vBulletin nedávno oznámili důležitou aktualizaci oprav, ale nesdělili žádné informace o opravené zranitelnosti označené jako CVE-2020-12720 . VBulletin, napsaný v programovacím jazyce PHP, je široce používaný software internetového fóra, který ovládá …